روتر سیسکو - فروس سیسکو - cisconegar

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

روتر سیسکو – فروس سیسکو  – cisconegar

کلید قطع و وصل کردن اینترنت بدون قطع کردن شبکه و اینترانت داخلی

درود بی پایان بر شما در این آموزش قصد داریم ترفندی در رابطه با قطع و وصل کردن اینترنت یک کاربر بدون قطع شدن شبکه داخلی مانند اتوماسیون اداری صحبت کنیم ، در برخی مواقع شما در یک سازمان می خواهید کامپیوتر خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهید و دوست ندارید از اکانت اینترنت شما استفاده کند ولی به دلیل انجام کار باید به اتوماسیون داخلی وصل باشد برای اینکار میتوان از ترفندی استفاده کرد که من اسم آن را کلید روشن و خاموش کردن اینترنت گذاشتم. هر کامپیوتری جدولی به نام Routing Table دارد که مسیر های کامپیوتر شما را نشان می دهد برای مشاهده این جدول وارد ابزار run شده و cmd را تایپ کرده و ok میکنیم و در این صفحه دستور route print را تایپ میکنیم و کلید اینتر را میزنیم و لیست روت ها و یا مسیرهای کامپیوتر شما را میاورد.
توجه:در آموزش برای درک و جستجو بهتر هم از تصویر کد و هم از خود کد استفاده شده است.

روتر سیسکو  فروس سیسکو   cisconegar

Image
روتر سیسکو - فروس سیسکو  - cisconegar

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

Image
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
===========================================================================
C:\Windows\system32>route print
Interface List
  ۴٫٫٫۵۴ ۵۳ ed af 9f 06 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
  ۷٫٫٫۱a 3e 8e c4 52 b9 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  ۳٫٫٫۰۸ ۳e 8e c4 52 b9 ......Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
 ۱۸٫٫٫۰۰ ۵۰ ۵۶ c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 ۱۹٫٫٫۰۰ ۵۰ ۵۶ c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫Software Loopback Interface 1
  ۸٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter
 ۲۵٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 ۲۰٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 ۲۱٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
        *  ۰٫۰٫۰٫۰          ۰٫۰٫۰٫۰        ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۴         ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۵*
         ۱۰٫۰٫۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۴  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۰٫۰٫۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۰٫۰٫۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
        ۱۰٫۱۰٫۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۱۰٫۱۰٫۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۱۰۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۱۰۲  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
       ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۰۰  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
       ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۲۵۰  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۱۲۷٫۰٫۰٫۰        ۲۵۵٫۰٫۰٫۰         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
        ۱۲۷٫۰٫۰٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
  ۱۲۷٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۳  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۴  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
===========================================================================
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
          ۰٫۰٫۰٫۰          ۰٫۰٫۰٫۰        ۱۰٫۱۰٫۵٫۲  Default
===========================================================================
IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
 ۲۵    ۳۰۶ ::/۰                     On-link
  ۱    ۳۰۶ ::۱/۱۲۸                  On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ۲۰۰۱::/۳۲                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ۲۰۰۱:۰:۹d38:6abd:c0b:351c:f5f5:f58f/128
                                    On-link
  ۳    ۲۸۱ fe80::/64                On-link
 ۱۹    ۲۷۶ fe80::/64                On-link
 ۱۸    ۲۷۶ fe80::/64                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ fe80::/64                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ fe80::c0b:351c:f5f5:f58f/128
                                    On-link
 ۱۸    ۲۷۶ fe80::4158:5e57:3b40:a2ff/128
                                    On-link
 ۱۹    ۲۷۶ fe80::9898:f404:6213:dc1e/128
                                    On-link
  ۳    ۲۸۱ fe80::e8f6:5ba9:9c5d:5146/128
                                    On-link
  ۱    ۳۰۶ ff00::/8                 On-link
  ۳    ۲۸۱ ff00::/8                 On-link
 ۱۹    ۲۷۶ ff00::/8                 On-link
 ۱۸    ۲۷۶ ff00::/8                 On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None
روتر سیسکو - فروس سیسکو  - cisconegar

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

خوب همانطور که مشاهده میکنید همه در خواست ها از هر رنج IP به سمت کارت شبکه که به سویچ متصل است میرود و اگر در شبکه داخلی IP سرور خود را پیدا کرد به سمت سرور مورد نظر پرتاب میشود ولی اگر پیدا نکرد به سمت اینترنت پرتاب میشود به هرکدام از این خط فرمان هایی که دستور route print به ما نشان داد یک Default route میگویند همانطور که میدانید هر اتوماسیون داخلی از یک DC و معمولا از یک DMZ بر خوردار است که IP مختص به خود را دارند و کامپیوتر های کاربر از طریق Gateway سرور را مسیر یابی می کنند پس ما میتوانیم بدون اینکه کامپیوتر ما به اینترنت وصل باشد به شبکه داخلی دسترسی داشته باشیم ، برای این کار کافی است Gateway IP سرور های خود را بدانیم و یک Default route بنویسم که اگر این IP را در خواست کردیم به سمت کارت شبکه و طبیعتا سویچ بفرست و اکر هر در خواستی به غیر از این IP یود یه یک IP انحرافی بفرست ، برای این کار باید دو عدد batfile نوشت یکی برای اینکار که اسمش را کلید on میگذاریم و یکی برای برگرداندن به حالت عادی که اسمش را کلید off میگذاریم برای نوشتن batfile یاید یک notepad باز کرده و دستور مورد نظر را در آن تایپ کرد و با پسوند bat ذخیره میکنیم ، در تصویر زیر دستور کلید on را میبینید که در خط اول آن هر رنج IP را به سمت IP انحرافی فرستادیم و در خط دوم IP سرور اتوماسیون و خط سوم اشتراک عمومی خود را به سمت کارت شبکه فرستادیم .

روتر سیسکو – فروس سیسکو  – cisconegar

۱
۲
۳
route CHANGE 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0  ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۰
route add 130.130.130.0 MASK 255.255.255.0  ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۴
route add 10.10.9.0 MASK 255.255.255.0  ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۴
روتر سیسکو - فروس سیسکو  - cisconegar

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

پس از ذخیره کردن روی فایل کلیک راست کرده و run as administrator زده و فایل را اجرا می کنیم

Image

و دوباره یه cmd رفته و دستور route print را اجرا کرده همانطور که مشاهده میکنید Default route ما تغییر کرده و کامپیوتر به سرور های مورد نیاز وصل است ولی در خواست ها به غیر از دو IP مورد نیاز را به سمت یک IP انحرافی می فرستد و همانطور که در کد و تصویر زیر می بینید این سه روت از Metric پایینتری برخوردارند یعنی الویت بالا تری نسبت به بقیه دارند.

روتر سیسکو – فروس سیسکو  – cisconegar

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
===========================================================================
C:\Windows\system32>route print
Interface List
  ۴٫٫٫۵۴ ۵۳ ed af 9f 06 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
  ۷٫٫٫۱a 3e 8e c4 52 b9 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  ۳٫٫٫۰۸ ۳e 8e c4 52 b9 ......Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
 ۱۸٫٫٫۰۰ ۵۰ ۵۶ c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 ۱۹٫٫٫۰۰ ۵۰ ۵۶ c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫Software Loopback Interface 1
  ۸٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter
 ۲۵٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 ۲۰٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 ۲۱٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          *۰٫۰٫۰٫۰          ۰٫۰٫۰٫۰        ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۰       ۱۰٫۰٫۰٫۵     ۲۱*
         ۱۰٫۰٫۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۴  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۰٫۰٫۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۰٫۰٫۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
        ۱۰٫۱۰٫۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۱۰٫۱۰٫۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۱۰۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۱۰۲  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    *   ۱۰٫۱۰٫۹٫۰   ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰          ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۴      ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۱*
       ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۰۰  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
       ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۲۵۰  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۱۲۷٫۰٫۰٫۰        ۲۵۵٫۰٫۰٫۰         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
        ۱۲۷٫۰٫۰٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
  ۱۲۷٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
  *  ۱۳۰٫۱۳۰٫۱۳۰٫۰  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۴      ۱۰٫۰٫۰٫۵     ۲۱*
      ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۳  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۴  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
===========================================================================
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
          ۰٫۰٫۰٫۰          ۰٫۰٫۰٫۰        ۱۰٫۱۰٫۵٫۲  Default
===========================================================================
IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
 ۲۵    ۳۰۶ ::/۰                     On-link
  ۱    ۳۰۶ ::۱/۱۲۸                  On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ۲۰۰۱::/۳۲                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ۲۰۰۱:۰:۹d38:6abd:c0b:351c:f5f5:f58f/128
                                    On-link
  ۳    ۲۸۱ fe80::/64                On-link
 ۱۹    ۲۷۶ fe80::/64                On-link
 ۱۸    ۲۷۶ fe80::/64                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ fe80::/64                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ fe80::c0b:351c:f5f5:f58f/128
                                    On-link
 ۱۸    ۲۷۶ fe80::4158:5e57:3b40:a2ff/128
                                    On-link
 ۱۹    ۲۷۶ fe80::9898:f404:6213:dc1e/128
                                    On-link
  ۳    ۲۸۱ fe80::e8f6:5ba9:9c5d:5146/128
                                    On-link
  ۱    ۳۰۶ ff00::/8                 On-link
  ۳    ۲۸۱ ff00::/8                 On-link
 ۱۹    ۲۷۶ ff00::/8                 On-link
 ۱۸    ۲۷۶ ff00::/8                 On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None
Image

در تصویر زیر دستور کلید off را مبینید که در سه دستور اول روت های نوشته شده را پاک میکنیم و با دستور چهارم Default route را به حالت اولیه بر می گردانیم

۱
۲
۳
۴
route delete 0.0.0.0
route delete 130.130.130.0
route delete 10.10.9.0
route add 0.0.0.0 MASK 0.0.0.0  ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۴
روتر سیسکو - فروس سیسکو  - cisconegar

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

مانند کلید on پس از ذخیره کردن روی فایل کلیک راست کرده و run as administrator زده و فایل را اجرا می کنیم

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

روتر سیسکو - فروس سیسکو  - cisconegar

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

دوباره به cmd رفته دستور route print را اجرا کرده همانطور که در کد و تصویر زیر مشاهده میکنید روت های به حالت اولیه برمی گردد.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
===========================================================================
C:\Windows\system32>route print
Interface List
  ۴٫٫٫۵۴ ۵۳ ed af 9f 06 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
  ۷٫٫٫۱a 3e 8e c4 52 b9 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
  ۳٫٫٫۰۸ ۳e 8e c4 52 b9 ......Qualcomm Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adapter
 ۱۸٫٫٫۰۰ ۵۰ ۵۶ c0 00 01 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
 ۱۹٫٫٫۰۰ ۵۰ ۵۶ c0 00 08 ......VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
  ۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫Software Loopback Interface 1
  ۸٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter
 ۲۵٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
 ۲۰٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter #2
 ۲۱٫٫٫۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ e0 Microsoft ISATAP Adapter #3
===========================================================================
IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
        *  ۰٫۰٫۰٫۰          ۰٫۰٫۰٫۰        ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۴         ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۵*
         ۱۰٫۰٫۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۴  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
         ۱۰٫۰٫۰٫۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۰٫۰٫۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۰٫۰٫۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
        ۱۰٫۱۰٫۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۱۰٫۱۰٫۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۱۰۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۱۰۲  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
      ۱۰٫۱۰٫۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
       ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۰۰  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
       ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۲۵۰  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۰٫۱۰٫۱۲٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۱۲۷٫۰٫۰٫۰        ۲۵۵٫۰٫۰٫۰         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
        ۱۲۷٫۰٫۰٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
  ۱۲۷٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۳  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
       ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۴  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
     ۱۷۲٫۱۶٫۱٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰۰٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۳۷٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۰    ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
    ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۱  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۱۹۲٫۱۶۸٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
        ۲۲۴٫۰٫۰٫۰        ۲۴۰٫۰٫۰٫۰         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link         ۱۲۷٫۰٫۰٫۱    ۳۰۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link      ۱۰٫۱۰٫۱۰٫۱۱۲    ۲۸۱
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۵    ۲۷۶
  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵         On-link          ۱۰٫۰٫۰٫۴    ۲۷۶
===========================================================================
Persistent Routes:
  Network Address          Netmask  Gateway Address  Metric
          ۰٫۰٫۰٫۰          ۰٫۰٫۰٫۰        ۱۰٫۱۰٫۵٫۲  Default
===========================================================================
IPv6 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
 If Metric Network Destination      Gateway
 ۲۵    ۳۰۶ ::/۰                     On-link
  ۱    ۳۰۶ ::۱/۱۲۸                  On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ۲۰۰۱::/۳۲                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ۲۰۰۱:۰:۹d38:6abd:c0b:351c:f5f5:f58f/128
                                    On-link
  ۳    ۲۸۱ fe80::/64                On-link
 ۱۹    ۲۷۶ fe80::/64                On-link
 ۱۸    ۲۷۶ fe80::/64                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ fe80::/64                On-link
 ۲۵    ۳۰۶ fe80::c0b:351c:f5f5:f58f/128
                                    On-link
 ۱۸    ۲۷۶ fe80::4158:5e57:3b40:a2ff/128
                                    On-link
 ۱۹    ۲۷۶ fe80::9898:f404:6213:dc1e/128
                                    On-link
  ۳    ۲۸۱ fe80::e8f6:5ba9:9c5d:5146/128
                                    On-link
  ۱    ۳۰۶ ff00::/8                 On-link
  ۳    ۲۸۱ ff00::/8                 On-link
 ۱۹    ۲۷۶ ff00::/8                 On-link
 ۱۸    ۲۷۶ ff00::/8                 On-link
 ۲۵    ۳۰۶ ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Persistent Routes:
  None

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

روتر سیسکو - فروس سیسکو  - cisconegar

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

نکته:اگر شما بخواهید هر تغییری بر روی روت های کامیپیوتر خود ایجاد کنید می توانید دستور ?/ route را در cmd اجرا کنید و از الگوهای ویرایش کمک بگیرید.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
C:\Windows\system32>route /?
Examples:
    > route PRINT
    > route PRINT -4
    > route PRINT -6
    > route PRINT 157*          .... Only prints those matching 157*
    > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  ۱۵۷٫۵۵٫۸۰٫۱ METRIC 3 IF 2
             destination^      ^mask      ^gateway     metric^    ^
                                                         Interface^
      If IF is not given, it tries to find the best interface for a given
      gateway.
    > route ADD 3ffe::/32 3ffe::1
    > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
      CHANGE is used to modify gateway and/or metric only.
    
route DELETE 157.0.0.0
    > route DELETE 3ffe::/32
Image

تندرست و پیروز باشید.

روتر سیسکو – فروس سیسکو – cisconegar

نمایندگی

سوئیچ شبکه

سیسکو

سویچ شبکه

واردکنند

سوئیچ شبکه

سیسکو

محصولات

سوئیچ شبکه

سیسکو

تجهیزات شبکه

سوئیچ شبکه

واردات cisconegar در ایران

سیسکو نگر

فروش

cisconegar

سیسکو

تامین کالای شبکه

سوئیچ شبکه

سیسکونگر شبکه

روتر سیسکو

نمایندگی

سوئیچ شبکه

سیسکو در ایران

فروشگاه اینترنتی

سوئیچ شبکه

تی تی ال

انواع

سوئیچ شبکه

سیسکو

محصولات شبکه

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید