نحوه مهاجرت (Migration) از Exchange Server 2013 به Exchange Server 2016 قسمت چهارم

نحوه مهاجرت (Migration) از Exchange Server 2013 به Exchange Server 2016 قسمت چهارم

اولین قدم در این راستا تعقیر نام دیتابیس های پیش فرض Exchange 2016 و انتقال آنها به Volume های دیگه می باشد.
وقتی شما Exchange را نصب می کنید دیتابیس و Log فایلها exchange در درایور C:\ ذخیره می شود. اکیدا توصیه می شود که این دیتابیس و Log های آن را در جائی غیر از Volume سیستم عامل منتقل کرد.
قبل از این کار اجازه بدید دیتابیس های Exchange 2016 را لیست کنیم و بعد عملیات انتقال را انجام دهیم. برای اینکار دستور زیر را در EMS وارد کنید:
نکته: در این کیس سرور Exchange 2016 من Mail-02 هستش

۱
Get-MailboxDatabase -Server mail-02

Image

مشاهده می کنید که یک دیتابیس وجود دارد که یک اسم طولانی و بی معنی دارد.
قصد دارم این دیتابیس را به DBEX2016 تعقیر نام بدم. برای اینکار دستور زیر را وارد کنید:

۱
Set-MailboxDatabase -Identity "Your_Mailbox Database" -Name DBEX2016

Image

الان قصد دارم دیتابیس را در مسیر E:\Exch2016 DB و Log فایلها را در E:\Exch2016 Log Files منتقل کنم.
برای اینکار دستور زیر را وارد کنید:

۱
Move-DatabasePath -Identity <your-database> -EdbFilePath "your-path.edb" -LogFolderPath "your-path"

Image

Create mailbox databases


بعد از اعمال تعقیرات بالا توصیه شده یک Mailbox Database دیگه ای ایجاد شود.
دیتابیس جدید در E:\Exch2016 DB-02 و Log فایلهای آن در E:\Exch2016 Log Files-02 ذخیره خواهد شد. و همچنین نام این دیتابیس DBEX2016-02 می باشد.
برای اینکار دستور زیر را وارد کنید:

۱
New-MailboxDatabase -Server mail-02 -Name DBEX2016-02 -EdbFilePath "E:\Exch2016 DB-02\DBEX2016-02.edb" -LogFolderPath "E:\Exch2016 Log Files-02"

Image

بعد از اجرای دستور فوق سرویس Microsoft Exchange Information Store را Restart کنید.
الان باید دیتابیس ساخته شده را Mount کنیم. دستور زیر را وارد کنید:

۱
Mount-Database <your-Database>

Image

الان اماده شدیم که به مرحله بعدی بریم. Let’s go

Move mailboxes to Exchange 2016


قدم بعدی انتقال Mailbox های Exchange 2013 به Exchange 2016 هستش. این انتقال شامل چندین پارامتر می باشد:

  • Arbitration mailboxes (system mailboxes)
  • Public folder mailboxes
  • User mailboxes (this includes journal mailboxes)
  • Archive mailbox

نکته: Arbitration mailboxes میل باکسهای می باشند که با نصب Exchange ایجاد می شوند و برای عملکرد Exchange ضروری می باشد. ما باید این پارامتر را به Exchange 2016 انتقال بدیم.

Move Exchange 2013 System Mailboxes to Exchange 2016


برای لیست کردن Arbitration mailboxes از دستور زیر استفاده کنید:

۱
Get-Mailbox –Arbitration

Image

ما باید کل Arbitration mailboxes را به Exchange 2016 منتقل کنیم. برای انتقال آنها از دستور زیر استفاده کنید:

۱
Get-Mailbox -Arbitration | New-MoveRequest -TargetDatabase <Exchange 2016 Database>

Image

برای اینکه مطمئن شویم که عملیات انتقال با موفقیت انجام شد دستور زیر را وارد کنید:

۱
Get-MoveRequest | Get-MoveRequestStatistics

Image

Move public folder mailbox to Exchange 2016


قدم بعدی انتقال Public Folderها می باشد.
برای لست کردن Public Folder ها در Exchange 2013 از دستور زیر استفاده کنید. (در این کیسExchange 2013 من Mail می باشد.)

۱
Get-Mailbox -Server mail –PublicFolder

Image

برای انتقال Public Folder از دستور زیر استفاده کنید:

۱
New-MoveRequest <Public Folder Name> -TargetDatabase <Database in Exchange 2016>

Image

Move user mailboxes


شما می توانید از چندین روش Mailbox های کاربران را به Exchange 2016 منتقل کنید:

  • بصورت انفرادی

  • کاربران OU مورد نظر

  • همه Mailbox های یک دیتابیس

  • همه Mailbox های سرور Exchange

همچنین شما می توانید در هنگام انتقال مشخص کنید که فقط Mailbox کاربر بدون Archive منتقل شود یا برعکس.

Move a single user mailbox:
قصد دارم فقط کاربر M.Nasiri با میل باکس و ارشیو به دیتابیس DBEX2016 که دیتابیس Exchange 2016 می باشد منتقل کنم. برای اینکار دستور زیر را وارد کنید:

۱
New-MoveRequest <mailbox-user> –TargetDatabase <Exchange 2016 Database>

Image

Move all user mailboxes in a particular database:
می خواهم کل میل باکسهای کاربران با میل باکس و ارشیو، را از دیتابیس DB-01 که دیتابیس Exchange 2013 می باشد را به دیتابیس DBEX2016 که دیتابیس Exchange 2016 می باشد، منتقل کنم.

۱
Get-Mailbox -Database <Exchange 2013 Database> | New-MoveRequest -TargetDatabase <Exchange 2016 Database>

Image

همچنین شما می توانید میل باکس یک کاربر (بدون ارشیو) را منتقل کنید:

۱
Get-Mailbox <Mailbox User> | New-MoveRequest -TargetDatabase <Exchange 2016 Database> -PrimaryOnly

یا برعکس

۱
Get-Mailbox <Mailbox User> | New-MoveRequest -TargetDatabase <Exchange 2016 Database> -ArchiveOnly

در اخر چک کنید عملیات انتقال در چه مرحله ای هستش؟

۱
Get-MoveRequest | Get-MoveRequestStatistics

Image

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید