ارائه كننده كليه تجهيزات و راه كار هاي جامع شبكه با تكيه بر تجربه و دانش فني چندين ساله مديران خود در حوزه هاي گوناگون تكنولوژي (Structured Cabling) در سطوح ملي بنا به احساس نياز روزافزون جامعه IT بر آن شد .

با همياري جمعي از متخصصان و نخبگان زبده صنعت فن آوري ارتباطات واطلاعات(Telecommunication) نسبت به ارائه خدمات مشاوره، راه حل هاي جامع شبكه، طراحي، اجراء و پشتيباني، تامين بهنگام تجهيزات تخصصي و فوق تخصصي اكتيو و پسيو شبكه به هدف توسعه و به هدف توسعه و بهينه سازي قدم به اين عرصه بگذارد .